Muốn nhập số lượng nhanh không bấm cộng từng đơn vị được không?

Chủ cửa hàng đang kinh doanh các mặt hàng nhỏ, sỉ,… cần bán số lượng nhiều từ vài chục đến vài trăm cái một lần hoặc các mặt hàng thực phẩm,… cần cân ký bán lẻ hoặc ký lẻ theo số đã lấy thì có thể thao tác điền trực tiếp số lượng cần bán vào mục đơn vị để thao tác nhanh hơn, đơn gainr cho việc tạo đơn.

VD: Trái cây A bạn đã tạo sản phẩm là 150,000/ký. Bạn cần bán 2 ký 3gr cho khách hàng. Bạn thực hiện theo các bước sau để điền thông tin số lượng bán ra:

VD: Bạn bán trái cây A có 200kg. Bạn thực hiện theo các bước sau để điền thông tin số lượng bán ra: