Muốn nhập số lượng nhanh không bấm cộng từng đơn vị được không?

Chia sẻ bài viết:

Chủ cửa hàng đang kinh doanh các mặt hàng sỉ,… cần bán số lượng nhiều từ vài chục đến vài trăm cái một lần hoặc các mặt hàng thực phẩm, trái cây,… cần cân ký bán lẻ hoặc ký lẻ theo số đã lấy thì có thể thao tác điền trực tiếp số lượng cần bán vào mục đơn vị để thao tác nhanh hơn, đơn giản cho việc tạo đơn.

VD: Táo xanh bạn đã tạo sản phẩm là 25.000/ký. Bạn cần bán 3,5 ký cho khách hàng. Bạn thực hiện theo các bước sau để điền thông tin số lượng bán ra:

Tại mục tạo đơn hàng chọn sản phẩm (1) > điền trực tiếp số 3.5 vào ô (2) > Tiếp tục để hoàn thành đơn hàng

Chúc bạn thành công !

Chia sẻ bài viết: