Khách hàng có xem được giá sỉ trên website bán hàng không?

Giá được hiển thị trên website hiện tại đang được hiển thị giá bán hoặc giá khuyến mãi(nếu có), các thông tin khác như giá sỉ, giá vốn được ẩn đi vì bảo mật thông tin và chỉ áp dụng khi chủ cửa hàng tạo đơn cho đối tượng khách hàng được mua với giá sỉ. Thông tin hiển thi giá sỉ trên website hiện đang được phát triển trên hệ thống và sẽ sớm cập nhật để chủ cửa hàng có thể tùy chọn hiển thị khi cần. Ứng dụng sẽ cập nhật lên các phiên bản tới bạn theo dõi thông tin trên trang facebook Sổ Bán Hàng bạn nhé!