Hướng dẫn chỉnh sửa đơn hàng

Chia sẻ bài viết:

Muốn bán được hàng phải có sản phẩm. Tạo sản phẩm là bước đầu tiên để bạn bắt đầu bán hàng, quản lý kinh doanh và tránh thất thoát kho hàng hoá, tạo Website cửa hàng thu hút khách mua Online. Video này Sổ Bán Hàng hướng dẫn chỉnh sửa đơn hàng đầy đủ thông tin nhất!

Chia sẻ bài viết: