In tem mã vạch

Chia sẻ bài viết:

Mã vạch được tạo ra để theo dõi, quản lý một cách chính xác sản phẩm trong kho hàng. Điều rất quan trọng là nhãn mã vạch phải được in chính xác và tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn bắt buộc. Có 2 kiểu mã vạch là mã vạch thường và mã QR.

Sổ Bán Hàng có tính năng “In tem mã vạch” tạo được loại mã vạch thường giúp bạn dễ dàng quản lý số lượng, thông tin sản phẩm, tiết kiệm 50% thời gian kiểm kê hàng hoá.

Trong In tem mã vạch, Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn tạo mã vạch và in tem mã vạch

Bước 1: Tạo mã vạch

In tem mã vạch (1) > Thêm sản phẩm ngay (2) > Chọn các sản phẩm cần tạo mã vạch và nhập số lượng tem cần in cho từng sản phẩm (3) > Tiếp tục (4)

Bước 2: In tem mã vạch

Sau khi ấn Tiếp tục (4), ấn Bắt đầu in (5) để in tem

Chú ý: Để thực hiện in tem mã vạch trực tiếp từ ứng dụng Sổ Bán Hàng, bạn cần kết nối máy in với Sổ Bán Hàng

Các câu hỏi thường gặp?

Sổ Bán Hàng kết nối được với những loại máy in nào?

5 ngày thành công cùng Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết: