Hướng dẫn quản lý sổ xuất hàng hiệu quả trên phần mềm Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Sổ xuất hàng cho phép bạn kiểm tra số lượng hàng hóa còn lại trong kho sau khi đã xuất hàng. Điều này giúp bạn theo dõi tình trạng tồn kho, đảm bảo rằng số lượng thực tế trùng khớp với thông tin ghi trên sổ. Nếu có sai sót, bạn có thể xử lý kịp thời để tránh thiếu hụt hoặc thừa hụt hàng hóa.

1. Cách quản lý sổ xuất hàng

Bước 1: Mở Sổ xuất hàng

Vào kho hàng (1) > Chọn Sổ xuất hàng (2)

Bước 2: Quản lý danh sách phiếu xuất hàng và xem lại chi tiết xuất hàng

Tại đây, bạn được cung cấp các thông tin:

  • Mã phiếu nhập hàng: sẽ được ký hiệu #XH+số thứ tự phiếu đã tạo.
  • Ngày xuất hàng: ngày nhập xuất hàng.
  • Trạng thái đã hoàn thành
  • Giá trị phiếu xuất hàng: tổng tiền xuất hàng.

Bạn cũng có thể:

  • Tìm kiếm phiếu xuất hàng bằng cách nhập mã phiếu xuất hàng trên thanh tìm kiếm(1)
  • Bấm tải báo cáo (2) để xem dưới dạng file excel và lọc các thông tin nếu muốn.
  • Ngoài ra, bạn có thể bấm vào bộ lọc (3) để lọc các thông tin cần tìm kiếm theo thời gian, loại xuất hàng, tình trạng.

2. Hướng dẫn tạo, hủy phiếu xuất hàng

2.1 Tạo phiếu xuất hàng

Để tạo mới phiếu xuất hàng bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Vào kho hàng (1) > Sổ xuất hàng (2) > Xuất hàng (3)

Bước 2:Tìm kiếm sản phẩm cần xuất (4) > Nhập số lượng cần xuất (5) > Tiếp tục (6) > Tại trang Phiếu xuất hàng, chỉnh sửa thông tin phiếu xuất hàng (nếu cần) > Hoàn thành (7)

  • Số lượng xuất: Tổng số lượng hàng hoá thực xuất kho.

Ghi chú đơn hàng: Bạn viết ghi chú ở đây và có thể lưu lại ảnh hàng hoá xuất kho hoặc ảnh chứng từ cần thiết

2.2. Hủy phiếu xuất hàng

Để hủy phiếu xuất hàng bạn thao tác theo các bước sau:

Hủy phiếu xuất hàng đã hoàn thành

Vào Thêm kho hàng (1) > Sổ xuất hàng (2) > Chọn phiếu xuất hàng cần hủy (3) > Biểu tượng thùng rác (4)

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ bài viết: