Hướng dẫn nhân viên đăng nhập tài khoản trên phần mềm Sổ Bán Hàng

Hướng dẫn nhân viên đăng nhập tài khoản trên phần mềm Sổ Bán Hàng

Nhân viên là một phần thiết yếu của cửa hàng, là người chịu trách nhiệm đón tiếp khách hàng, tư vấn, gợi ý các sản …

Hướng dẫn nhân viên đăng nhập tài khoản trên phần mềm Sổ Bán Hàng Read More »