Hướng dẫn cài đặt vai trò cho nhân viên

Chia sẻ bài viết:

Phân quyền là việc chúng ta phân chia một phần quyền lực quyết định cho nhân viên cấp dưới, như vậy nhân viên đó sẽ có toàn quyết quyết định những trường hợp nằm trong quyền hạn của mình.

Ví dụ bạn phân quyền cho nhân viên kho là quản lý các hoạt động kiểm kho và xuất, nhập hàng, thì nhân viên này sẽ chỉ được truy cập vào dữ liệu liên quan đến kho hàng để quản lý hàng tồn kho, thực hiện các hoạt động kiểm kho, nhập, xuất hàng khi cần thiết rồi báo cáo lại.

Để Phân quyền nhân viên bạn cần tạo các vai trò tương ứng với công việc đã phân công cho nhân viên. Phần mềm Sổ Bán Hàng đã tạo sẵn cho bạn 4 vai trò cần thiết bao gồm: Nhân viên ghi đơn, Nhân viên thu ngân, Nhân viên kho và Quản lý cửa hàng. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm những vai trò khác hoặc chỉnh sửa lại các vai trò mà Sổ Bán Hàng đã tạo sẵn theo hướng dẫn sau đây:

1. Thêm mới vai trò:

Bước 1: Tại trang quản lý > Bạn chọn Thêm tính năng (1) > Chọn Nhân viên (2)

Bước 2: Tại trang Quản lý nhân viên > Bạn chọn Vai trò (3) > Thêm vai trò (4) > Tại đây, bạn nhập Tên cho vai trò (5) > Tiếp theo, bạn lựa chọn các quyền chi tiết cho vai trò theo giới hạn quyền mà mình muốn đặt (6) > Cuối cùng, nhấn vào Thêm mới (7) để thêm vai trò.

2. Chỉnh sửa vài trò:

Bước 1: Tại Danh sách vai trò(3) bạn chọn vào vai trò muốn chỉnh sửa phần quyền > Tại Chi tiết vai trò, bạn có thể sửa Tên vai trò (4) hoặc mô tả cụ thể (nếu có) , Phân quyền chi tiết (5) của vai trò. Tại đây bạn có thể chọn các nhóm quyền lớn hoặc tích chọn vào từng mục mà bạn muốn nhân viên truy cập vào.

Lưu ý: Mọi chỉnh sửa sẽ được áp dụng cho tất cả nhân viên có vai trò này.

Bước 2: Bạn nhấn Cập nhật (6) để thay đổi vai trò hoặc Xóa (7) nếu bạn không cần dùng tới vai trò này nữa.

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ bài viết: