Làm sao để xem phiên bản hiện tại của ứng dụng?

(Hình ảnh minh hoạ: (1) Nhấn vào ảnh đại diện > (2) Nhấn Cài đặt tài khoản > (3) Nhấn Về ứng dụng)

Đã lâu bạn chưa cập nhật phiên bản, để cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng

Đối với Androi: Bạn vào CH Play, tìm kiếm từ khoá Sổ Bán Hàng để hiển thị ứng dụng Sổ Bán Hàng và nhấn Cập nhật

(Hình ảnh minh hoạ)

Đối với IOS: Bạn vào App Store, tìm kiếm từ khoá Sổ Bán Hàng để hiển thị ứng dụng Sổ Bán Hàng và nhấn Cập nhật

(Hình ảnh minh hoạ)