Cách theo dõi, quản lý đơn hàng

Chia sẻ bài viết:

🌟 Quản lý đơn hàng là công cụ để theo dõi tình trạng của tất cả đơn hàng mà khách hàng đã đặt mua từ cửa hàng của bạn trên app Sobanhang.


Bước 1

Tại trang chủ của ứng dụng, chọn mục Cửa Hàng (góc dưới tay trái) để vào trang thông tin chung của Cửa hàng Số.)

Chọn Tất cả -> (tại khoảng giữa, góc tay phải màn hình) để vào trang Quản lý đơn hàng.

Bước 2

Tại trang “Quản lý đơn hàng”, Có các mục sau:

Tất cả”

Liệt kê tất cả các đơn hàng được mua bán trên app Sobanhang. *Có thể lọc các đơn hàng theo thời gian(hôm nay, tuần này,..)

Lọc đơn theo thời gian ở phần khoang tròn đỏ

Chờ xác nhận”

Liệt kê các đơn hàng chờ xác nhận

  • Nếu nhận đơn, chọn Xác nhận và đơn hàng sẽ chuyển đến mục “Đang giao“.
  • Nếu vì lý do nào đó bạn không thể bán cho khách hàng ấn Từ chối, đơn hàng sẽ chuyển đến mục “Hủy”.

* Có thể lọc các đơn hàng chờ xác nhận theo thời gian(hôm nay, tuần này,..)

Lọc đơn theo thời gian ở phần khoang tròn đỏ

 

“Đang giao”

Liệt kê các đơn hàng chờ được giao

  • Nếu khách hàng yêu cầu hủy đơn hoặc bạn không thể gửi hàng cho khách, chọn Hủy.
  • Nếu giao hàng thành công cho khách, chọn Đã giao.

*Có thể lọc các đơn hàng đang giao theo thời gian(hôm nay, tuần này,..)

Lọc đơn theo thời gian ở phần khoang tròn đỏ

“Đã giao”

Liệt kê các đơn hàng đã giao thành công. *Có thể lọc các đơn hàng đã giao theo thời gian (hôm nay, tuần này,..)

Lọc đơn theo thời gian ở phần khoang tròn đỏ

“Hủy”

Liệt kê các đơn hàng bị hủy, từ chối. *Có thể lọc các đơn hàng bị hủy theo thời gian(hôm nay, tuần này,..)

Lọc đơn theo thời gian ở phần khoang tròn đỏ

Chia sẻ bài viết: