Cách thay đổi địa chỉ số cửa hàng (tên miền)

Chia sẻ bài viết:

Địa chỉ số là đường dẫn website cửa hàng của bạn để khách hàng truy cập và mua hàng trực tuyến.

*Lựa chọn tên ngắn gọn sẽ giúp khách hàng dễ nhớ hơn nhé


Mục lục bài viết

Bước 1:

Tại trang chủ của ứng dụng, chọn mục Cửa Hàng (góc dưới tay trái) để vào trang thông tin chung của Cửa hàng Số.

Chọn Thông Tin Tài Khoản (Góc trên tay trái, phía dưới Tên Tài Khoản). để vào trang Chi tiết cửa hàng.

Bước 2:

Tại mục Địa chỉ số cửa hàng, chọn Chỉnh sửa để hiện ra trang Chỉnh sửa địa chỉ số.

  • Sửa tên địa chỉ số mong muốn. Vd: huongdansudung
  • Chọn đuôi địa chỉ số. Vd: huongdansudung.finan.shop

Chọn Cập nhật để lưu thông tin chỉnh sửa.

Bước 3:

Tại trang Chi tiết cửa hàng, chọn Cập nhật để hoàn thành việc thay đổi địa chỉ số cửa hàng

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ SỐ CỬA HÀNG THÀNH CÔNG

Chia sẻ bài viết: