Cách thay đổi địa chỉ số cửa hàng (tên miền)

Hoang Tran

Địa chỉ số là đường dẫn website cửa hàng của bạn để khách hàng truy cập và mua hàng trực tuyến.

*Lựa chọn tên ngắn gọn sẽ giúp khách hàng dễ nhớ hơn nhé


Bước 1:

Tại trang chủ của ứng dụng, chọn mục Cửa Hàng (góc dưới tay trái) để vào trang thông tin chung của Cửa hàng Số.

Chọn Thông Tin Tài Khoản (Góc trên tay trái, phía dưới Tên Tài Khoản). để vào trang Chi tiết cửa hàng.

Bước 2:

Tại mục Địa chỉ số cửa hàng, chọn Chỉnh sửa để hiện ra trang Chỉnh sửa địa chỉ số.

  • Sửa tên địa chỉ số mong muốn. Vd: huongdansudung
  • Chọn đuôi địa chỉ số. Vd: huongdansudung.finan.shop

Chọn Cập nhật để lưu thông tin chỉnh sửa.

Bước 3:

Tại trang Chi tiết cửa hàng, chọn Cập nhật để hoàn thành việc thay đổi địa chỉ số cửa hàng

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ SỐ CỬA HÀNG THÀNH CÔNG

More great articles

SoBanHang là gì?

Giới thiệu về Sổ Bán Hàng Sổ Bán Hàng giúp bạn tăng doanh số, chăm sóc khách hàng, quản lý…

Read Story

Cách đổi tên cửa hàng số

Tên cửa hàng là công cụ để khách hàng nhớ đến bạn, hãy đặt một cái tên thật ấn tượng,…

Read Story

Cách thay đổi loại hình kinh doanh của cửa hàng

🌟 Loại hình kinh doanh là phân loại mặt hàng kinh doanh của cửa hàng để khách hàng dễ dàng…

Read Story
Arrow-up