Tôi muốn nhập vốn ban đầu vốn nhập hàng thì nhập ở đâu?

Chia sẻ bài viết:

Để nhập vốn kinh doanh ban đầu vào phần mềm để bạn quản lý, theo dõi dòng tiền vào ra tại cửa hàng mỗi ngày, bạn chỉ cần vào nguồn tiền ghi nhận số tiền vốn đang có tại cửa hàng tương ứng với các nguồn tiền như: tiền mặt, ngân hàng, ví điện tử hoặc chi tiết như các ngân hàng đã liên kết (MBBank, HDBank, BIDV). Sau khi điền số tiền bạn có trong nguồn tiền bạn có thể hoạt động trên phần mềm. cứ mỗi giao dịch được tạo với nguồn tiền tương ứng thì sẽ được cộng thêm hoặc trừ đi tương ứng với giao dịch có nguồn tiền tương ứng.

Chia sẻ bài viết: