Hướng dẫn quản lý tồn kho

Chia sẻ bài viết:

Tính năng kho hàng giúp bạn theo dõi được số lượng sản phẩm nào sắp hết, còn dư nhiều để có phương án kinh doanh phù hợp. Toàn bộ các mặt hàng tồn hiện có được quản lý trong phần Kho hàng trên ứng dụng Sổ Bán Hàng

Ngoài ra bạn cũng có thể xem được lịch sử mặt hàng được bán cho đơn nào.

Trong phần này, Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn:

Chúc bạn có trải nghiệm vui vẻ với Sổ Bán Hàng!

Chia sẻ bài viết: