Lên đơn, gọi món trên Sổ Bán Hàng

Lên đơn, gọi món là một trong hoạt động thuộc quy trình phục vụ khách hàng.

Trong phần này, Sổ Bán Hàng hướng dẫn bạn:

Chúc bạn có trải nghiệm vui vẻ với Sổ Bán Hàng!