Hướng dẫn tạo, lưu và hủy Phiếu Kiểm kho

Chia sẻ bài viết:

Kiểm kho là hoạt động định kỳ quan trọng giúp doanh nghiệp kịp thời phát hiện chênh lệch giữa tồn kho thực tế và tồn kho trên phần mềm, có hướng xử lý kịp thời để giảm thiểu thất thoát.

Ứng dụng Sổ Bán Hàng đã cập nhật tính năng kiểm kho để hỗ trợ doanh nghiệp:

  • Kiểm tra lượng hàng thực tế trong kho và cập nhật lại vào phần mềm
  • Theo dõi các đợt kiểm kho, điều chỉnh kho (Phiếu kiểm kho)
  • Kiểm tra và cập nhật thông tin về sản phẩm

Sau đây, Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn các thao tác cập nhật Kiểm kho trên ứng dụng:

1. Tạo phiếu kiểm kho

Để bắt đầu kiểm kho, bạn tạo phiếu kiểm kho theo các bước sau:

  • Bước 1: Vào tính năng Kho hàng (1) > Kiểm kho (2) > Thêm sản phẩm (3)
  • Bước 2: Chọn sản phẩm cần kiểm kho (4) > nhập chính xác số lượng hàng hóa hiện có trong kho (5) > Ấn Hoàn thành để xác nhận cân bằng Kho (6) > Đồng ý

Màn hình sẽ hiển thị số lượng sản phẩm tồn kho sau khi đã cân bằng (7)

Lưu ý: Phiếu kiểm kho khi được nhấn “Hoàn thành” sẽ được chuyển sang trạng thái “Đã cân bằng kho” và KHÔNG THỂ thay đổi hay hủy. Để đảm bảo số lượng kho thực tế và kho trên ứng dụng bằng nhau, bạn nên dùng tính năng “Lưu phiếu kiểm kho“, và kiểm tra lại trước khi nhấn “Hoàn thành

Như vậy, bạn đã hoàn thành việc kiểm kho cho 1 sản phẩm.

2. Lưu phiếu kiểm kho

Phiếu kiểm kho đã hoàn thành sẽ không thể điều chỉnh hay xóa. Để đảm bảo số lượng kho thực tế và kho trên ứng dụng bằng nhau, bạn sử dụng tính năng “Lưu phiếu kiểm kho” trước khi “Hoàn thành”.

Để lưu phiếu ở trạng thái đang kiểm tra, bạn thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Sau khi chọn sản phẩm cần kiểm kho (4) > nhập chính xác số lượng hàng hóa hiện có trong kho (5)
  • Bước 2: Ấn Lưu phiếu (6)
  • Bước 3: Phiếu vừa lưu sẽ ở mục Đang kiểm kho (7)

3. Quản lý Phiếu kiểm kho

Để kiểm tra phiếu kiểm kho, bạn thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Vào tính năng Kho hàng (1) chọn Kiểm kho (2)
  • Bước 2: Chọn loại phiếu kiểm kho mà bạn muốn xem tại mục Tất cả, Đang kiểm kho, Đã cân bằng hoặc Đã hủy (3)

4. Hủy phiếu đang kiểm kho

Trong quá trình lập phiếu kiểm kho, bạn phát hiện một vài phiếu kiểm kho bị sai. Lúc này bạn có thể thao tác Hủy Phiếu đang kiểm kho. Lưu ý: KHÔNG HỦY được Phiếu đã cân bằng Kho. Để hủy Phiếu đang kiểm kho, bạn thao tác theo các bước sau:

Vào tính năng Kho hàng (1) > Kiểm kho (2) > chọn phiếu ở trạng thái Đang kiểm kho (3)

Ấn nút xóa góc trên bên phải màn hình (4) > Ấn đồng ý để hủy phiếu (5) > Phiếu vừa hủy sẽ lưu tại mục Đã hủy (6)

Chia sẻ bài viết: