Đồng bộ sản phẩm qua shopee được không?

Tính năng hỗ trợ chủ cửa hàng đã có cửa hàng trên Shopee giúp đồng bộ sản phẩm, đơn hàng và giao dịch từ Shopee về Sổ Bán Hàng để hỗ trợ cho việc quản lý bán hàng hiệu quả hơn. Hiện tính đồng bộ dữ liệu từ Sổ Bán Hàng về Shopee chưa được hỗ trợ. Tính năng sẽ được nghiên cứu phát triển thêm nếu nhận được phản hồi đóng góp ý kiến từ chủ cửa hàng trong thời gian tới.

Hướng dẫn kết nối Shopee trên Sổ Bán Hàng  – SoBanHang