Đồng bộ sản phẩm qua shopee được không?

Chia sẻ bài viết:

Tính năng hỗ trợ chủ kinh doanh đã có cửa hàng trên Shopee giúp đồng bộ sản phẩm, đơn hàng và giao dịch từ Shopee về Sổ Bán Hàng để hỗ trợ cho việc quản lý bán hàng hiệu quả hơn. Hiện tính đồng bộ dữ liệu từ Sổ Bán Hàng về Shopee chưa được hỗ trợ vì vấn đề liên kết dữ liệu.

Bạn tìm hiểu thêm cách đồng bộ sản phẩm và liên kết Shopee tại:

Hướng dẫn kết nối Shopee trên Sổ Bán Hàng – SoBanHang

Chia sẻ bài viết: