Danh sách việc cần làm khi bắt đầu sử dụng Sổ Bán Hàng phiên bản Website

Chia sẻ bài viết:

Danh sách việc cần làm sẽ cung cấp các bước mà bạn cần thực hiện khi bắt đầu với Sổ Bán Hàng phiên bản Website. Bạn hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây để cài đặt và đưa website vào hoạt động chính thức.

Thiết lập cửa hàng

  1. Khởi tạo Website bán hàng với Sổ Bán Hàng, bạn sẽ có 1 cửa hàng online sau 30s để sử dụng
  2. Thêm mới sản phẩm mà bạn sẽ đăng bán, các sản phẩm nên sắp xếp đưa vào danh mục tương ứng.
  3. Lựa chọn và cài đặt giao diện phù hợp cho Website cửa hàng tại Cài đặt hiển thị
  4. Lựa chọn tên miền Website để giới thiệu quảng bá thương hiệu và cửa hàng.
  5. Thêm thông tin về cửa hàng để cung cấp thêm thông tin cho khách hàng của bạn
  6. Tạo danh mục sản phẩm để sắp xếp các sản phẩm một cách khoa học giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm hơn. Ví dụ bạn có thể tạo các danh mục sản phẩm theo ngành hàng, phân khúc khách hàng, thuộc tính sản phẩm, sản phẩm theo thời vụ…
  7. Chia sẻ Website để thu hút khách hàng mới

Quản lý cửa hàng

  1. Cài đặt cấu hình thông tin cửa hàng bao gồm: Tên cửa hàng, địa chỉ email làm việc với khách hàng, thông tin liên hệ, đơn vị tiền tệ cửa hàng sử dụng…
  2. Thiết lập phương thức thanh toán để khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp với nhu cầu, với các hình thức thành toán này cũng cũng là nơi bạn sẽ nhận các khoản thanh toán
  3. Cài đặt cấu hình vận chuyển cửa hàng sẽ áp dụng để vận chuyển giao nhận đơn hàng

Thực hiện theo các bước trên là bạn đã thiết lập được các thông tin và cấu hình cơ bản giúp cửa hàng có thể hoạt động bán hàng.

Chia sẻ bài viết: