Cách cho phép SoBanHang quyền truy cập hình ảnh trên iOS

Chia sẻ bài viết:

Hiện tại đang có rất nhiều khách gặp vấn đề trong việc thêm hình ảnh sản phẩm, cửa hàng lên app Sổ Bán Hàng do chặn quyền truy cập hình ảnh. Xin phép các bạn làm theo hướng dẫn sau đây.

Phiên bản Ios tiếng Việt:

  • Vào Cài đặt của điện thoại/ chọn mục Riêng tư/ Hình ảnh/ Chọn Sổ bán hàng/ Cho phép truy cập tất cả hình ảnh

Phiên bản Ios tiếng Anh:

  • Vào Setting/ Privacy/ Photos/chọn Sổ bán hàng/ Allow Photos Access/ All Photos

 

Chia sẻ bài viết: