Tôi ở nước ngoài có dùng được Sổ Bán Hàng không?

Chia sẻ bài viết:

Để đăng ký và cài đặt Sổ Bán Hàng bạn có thể dùng số điện thoại hoặc các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Google, Gmail, Zalo…

Tuy nhiên, số điện thoại của bạn phải là sim Việt Nam nên nếu bạn muốn dùng Sổ Bán Hàng bạn có thể đăng ký bằng tài khoản mạng xã hội

Bạn có thể quan tâm:

Hướng dẫn cài đặt và đăng ký ứng dụng Sổ Bán Hàng

5 ngày thành công cùng Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết: