Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Quản lý tài chính

Ngoài việc cung cấp các tính năng quản lý bán hàng, phần mềm Sổ Bán Hàng cung cấp các tính năng quản lý chi tiết các hoạt động thu chi, công nợ và phân tích tài chính thông qua các báo cáo liên quan, giúp chủ kinh doanh có một cái nhìn tổng quan về chi phí vận hàng cửa hàng của mình. Đây là một mắt xích quan trọng hệ sinh thái hỗ trợ nhà bán hàng của Sổ Bán Hàng trong kinh doanh.

Trong phần này, phần mềm Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn các thao tác: