Hướng dẫn liên kết số điện thoại, tài khoản mạng xã hội trên Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Bài viết này, Sổ Bán Hàng hướng dẫn bạn liên kết số điện thoại với tài khoản mạng xã hội trên Sổ Bán Hàng và ngược lại.

1. Liên kết Số điện thoại

Nếu bạn đăng ký tài khoản Sổ Bán Hàng bằng tài khoản mạng xã hội, thì bạn không thể dùng một số tính năng liên kết tài khoản (ngân hàng, vận chuyển…) do không đáp ứng tiêu chí an toàn bảo mật. Để dùng được tính năng liên kết trên Sổ Bán Hàng, bạn cần liên kết thêm với Số điện thoại của mình theo các bước:

Tại trang chủ, nhấn vào ảnh đại diện (1) > Cài đặt tài khoản (2) > Chỉnh sửa thông tin (3). Tại trang chỉnh sửa thông tin cá nhân, chọn vào Liên Kết (4) số điện thoại

Lưu ý: Bạn không thể huỷ liên kết Số điện thoại khi bạn đã từng đăng nhập Sổ Bán Hàng ít nhất 1 lần bằng số điện thoại sau khi liên kết.

2. Liên kết tài khoản mạng xã hội

Đôi khi việc nhập OTP khi đăng nhập bằng số điện thoại khiến bạn cảm thấy phiền phức do vậy Sổ Bán Hàng cung cấp giải pháp liên kết tài khoản Sổ Bán Hàng với tài khoản mạng xã hội để bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội mà không cần nhập OTP.

Tại trang chủ, nhấn vào ảnh đại diện (1) > Cài đặt tài khoản (2) > Chỉnh sửa thông tin (3). Tại trang chỉnh sửa thông tin cá nhân, chọn vào Liên Kết (4) với tài khoản mạng xã hội của mình.

Lưu ý: Bạn có thể huỷ liên kết nếu không còn nhu cầu

Bạn có thể xem thêm

Mẹo sử dụng thành thạo Sổ Bán Hàng

Liên kết vận chuyển trên ứng dụng Sổ Bán Hàng

Lập Website bán hàng chuyên nghiệp miễn phí

Chia sẻ bài viết: