Giới thiệu các tính năng có trong “Sổ nợ”

Chia sẻ bài viết:

Sổ nợ (góc dưới màn hình) là tính năng giúp người sử dụng lưu lại thông tin các khoản vay, khoản nợ cũng như thông tin về người cho vay, người đang thiếu nợ bạn.

SoBanHang sẽ giới thiệu từ trên xuống các tính năng trong app sổ bán hàng để bạn tiện theo dõi.

1, Lịch nhắc nợ

Tính năng giúp thông báo thời gian đến hạn đòi nợ hoặc trả nợ

  • Thông báo các món nợ quá hạn, phải trả/đòi trong hôm nay, phải trả/đòi trong Sắp tới

2, Thống kê sổ nợ

Lưu lại tổng số tiền phải trả (Tôi phải trả) và tổng sổ tiền phải thu nợ (tôi phải thu).

3, Lịch sử chi tiết

a, Lưu lại các giao dịch, khoản vay khoản nợ

  • Có thể lọc theo thời gian (hôm nay, tuần này,…)
  • Có thể lọc theo những khoản mượn nợ/cho vay/thanh toán

b, Xuất báo cáo các khoản phải thu, nợ

báo cáo sổ nợ

4, Danh sách khách hàng

Giúp kiểm tra chi tiết hơn về những giao dịch (Vay/nợ) với 1 người cụ thể (giao dịch vay/ nợ)

5, Tôi đã đưa

Nhập các thông tin về khoản cho vay

Link hướng dẫn

6, Tôi đã nhận

Nhập các thông tin về khoản đã vay

Link hướng dẫn

Chia sẻ bài viết: