Cách thay đổi giờ mở cửa hàng

Chia sẻ bài viết:

🌟 Giờ mở cửa là thời gian cửa hàng có thể nhận đơn và giao hàng.


Mục lục bài viết

Bước 1:

Tại trang chủ của ứng dụng, chọn mục Cửa Hàng (góc dưới tay trái) để vào trang thông tin chung của Cửa hàng Số.

Chọn Thông Tin Tài Khoản (Góc trên tay trái, phía dưới Tên Tài Khoản) để vào trang Chi Tiết Cửa Hàng.

Bước 2:

Tại Chi tiết cửa hàng, chọn Giờ mở cửa để đến giao diện Cập nhật giờ hoạt động

  • Nếu cửa hàng hoạt động cả ngày chọn Luôn mở cửa
  • Nếu cửa hàng hoạt động trong khung thời gian cố định thì nhập Giờ mở cửa Giờ đóng cửa.

Ấn Lưu để hệ thống lưu lại thông tin thay đổi.

Bước 3:

Ấn Cập nhật để hoàn thành việc thay đổi giờ mở cửa.

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ ĐỔI GIỜ MỞ CỬA HÀNG THÀNH CÔNG

Chia sẻ bài viết: