Hướng dẫn cài đặt và sử dụng tính năng quản lý ca trên phần mềm Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Tính năng quản lý ca làm trên phần mềm Sổ Bán Hàng giúp tự động hóa quá trình ghi nhận và xử lý dữ liệu liên quan đến ca làm việc. Điều này tiết kiệm thời gian và công sức của chủ cửa hàng, giúp họ theo dõi hiệu suất và năng suất làm việc của nhân viên, từ đó tìm ra các khía cạnh cần cải thiện và áp dụng biện pháp để tăng hiệu quả làm việc.

Để nhân viên có thể sử dụng tính năng vào ca chủ cửa hàng cần phải thao tác như sau:

  1. Phân quyền vào ca cho nhân viên

Bước 1: Chọn thêm tính năng (1) > chọn Quản lý ca (2) > chọn sửa quyền (3) để thêm nhân viên của bạn vào mục quản lý ca

  1. Vào ca ở tài khoản nhân viên

Sau khi được phân quyền vào ca. Khi nhân viên truy cập vào cửa hàng, phần mềm sẽ tự thông báo tính năng vào ca để nhắc nhở nhân viên thực hiện:

Để tiến hành vào ca, các bạn thao tác như sau:

Bấm chọn vào ca (1)> Nhập số tiền đầu ca (2)> xác nhận (3)

Sau khi hết ca, nhân viên tiến hành xác nhận kết ca:

Chọn thêm tính năng (1) > chọn quản lý ca (2) > chọn kết ca (3) > nhập số tiền khi kết ca (4) > xác nhận (5)

  1. In báo cáo ca

Việc in báo cáo ca giúp nhân viên thu ngân có thể đối chiếu được số tiền lúc vào ca và số tiền thu được trong quá trình bán hàng, giúp việc kiểm kê được thuận tiện và minh bạch.

Để thao tác in báo cáo ca các bạn thao tác như sau:

  1. Quản lý ca nhân viên

Để xem lại các bạn thao tác như sau:

Chọn thêm tính năng (1) > Chọn quản lý ca (2) > Chọn ca làm của nhân viên muốn xem lại (3)

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ bài viết: