SoBanHang POS

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bán hàng ngành bán lẻ (siêu thị mini, tạp hoá…)

Sổ kho

Sổ kho là nơi lưu trữ lại thông tin các phiếu xuất kho và nhập kho hàng hoá để làm căn cứ đối chiếu so …

Sổ kho Read More »