Danh mục: Chương trình ưu đãi

Read our latest blog posts

Tôi muốn có thêm lượt đổi địa chỉ Website

Mỗi tài khoản sẽ được cấp 2 lượt đổi địa chỉ website trong quá trình sử dụng,...

Xem thêm

Thời gian sử dụng điểm tích lũy

Điểm tích lũy sẽ được tích dần qua mỗi ngày và mỗi tháng với các hình thức...

Xem thêm

Làm gì để được tích điểm?

Các hoạt động được tích điểm thành viên cho chủ cửa hàng là: tạo đơn hàng, tạo...

Xem thêm

Tôi muốn xem điểm tích lũy của tôi và tôi sử...

Trên ứng dụng bạn vào tính năng Qùa tặng để theo dõi điểm tích lũy được từ...

Xem thêm

1000 nhóm cộng đồng là sao? Sử dụng như thế nào?

Qùa tặng là danh sách 1K nhóm/cộng đồng bán hàng trên facebook cung cấp bạn địa chỉ...

Xem thêm

Chương trình nhận 50K khi đăng ký tài khoản HDBank là...

Trong thời gian 06/09/2022 – 06/11/2022 người dùng Sổ Bán Hàng đăng ký mở mới tài khoản...

Xem thêm

Tôi thanh toán phiên bản Pro bằng hình thức nào là...

Hiện để nâng cấp có nhiều hình thức thanh toán tuy nhiên để nhận được ưu đãi...

Xem thêm

Tôi có được dùng thử Sổ Bán Hàng phiên bản Website...

Hiện ứng dụng đã có bản website dùng trên máy tính và người dùng tài khoản thường...

Xem thêm