Danh mục: SoBanHang Money

Read our latest blog posts

SoBanHang x NeoX: Hướng dẫn đăng ký Tài khoản Merchant NeoX 

🤝Sổ Bán Hàng và NeoX hợp tác chiến lược mang đến giải pháp thanh toán tiện lợi,...

Xem thêm

Hướng dẫn liên kết tài khoản HDBank với Sổ Bán Hàng

Sổ Bán Hàng là đối tác chiến lược toàn diện của Ngân hàng HDBank cùng mang đến...

Xem thêm

Hướng dẫn mở tài khoản HDBank trên Sổ Bán Hàng

Sổ Bán Hàng chính thức trở thành đối tác chiến lược toàn diện của Ngân hàng HDBank...

Xem thêm

Tổng quan giải pháp tài chính trên Sổ Bán Hàng

Ngoài việc cung cấp các tính năng quản lý bán hàng, Sổ Bán Hàng cũng hợp tác...

Xem thêm

Thanh toán không tiền mặt

Sổ Bán Hàng cung cấp giải pháp giải pháp thanh toán không tiền mặt dành riêng cho...

Xem thêm

Hướng dẫn nâng cấp Sổ Bán Hàng PRO qua HDBank

Sổ Bán Hàng hợp tác với ngân hàng HDBank nhằm mang đến những giải pháp thanh toán...

Xem thêm