Hướng dẫn tạo chương trình khuyến mãi

Chia sẻ bài viết:

Mã khuyến mại chính là phiếu giảm giá hay phiếu thưởng mà bạn dành cho khách hàng của cửa hàng. Bạn có thể Tạo mã khuyến mãi theo phần trăm, theo số tiền. Khách hàng có thể nhập mã khuyến mãi trực tuyến tại trang thanh toán để nhận ưu đãi hoặc khi tạo đơn hàng cho khách mua hàng bạn áp dụng mã khuyến mại tại mục thanh toán để giảm giá Video này Sổ Bán Hàng hướng dẫn tạo chương trình khuyến mãi đầy đủ thông tin nhất!

Chia sẻ bài viết: