Hướng dẫn tạo phân loại danh mục sản phẩm

Chia sẻ bài viết:

Danh mục sản phẩm giúp chủ cửa hàng phân loại các mặt hàng theo từng dòng sản phẩm trưng bày lên cửa hàng online giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm cần mua một cách nhanh chóng và dễ dàng khi chỉ cần tìm trong danh mục cần thiết là có thể tìm thấy sản phẩm cần mua. Video này Sổ Bán Hàng hướng dẫn tạo phân loại danh mục sản phẩm đầy đủ thông tin nhất!

Chia sẻ bài viết: