Hướng dẫn tạo sản phẩm chi tiết

Tạo sản phẩm là bước đầu tiên để bạn bắt đầu bán hàng, quản lý kinh doanh và tránh thất thoát kho hàng hoá. Video này Sổ Bán Hàng hướng dẫn tạo sản phẩm chi tiết nhất!