Hướng dẫn tạm đóng cửa hàng

Chia sẻ bài viết:

Trong kinh doanh, cả năm gặt hái thành công thì cũng có những ngày cần phải nghỉ ngơi hoặc sửa chữa, nâng cấp cửa hàng. Video này Sổ Bán Hàng hướng dẫn tạm đóng cửa hàng đầy đủ thông tin nhất!

Chia sẻ bài viết: