Hướng dẫn chia sẻ link sản phẩm

Chia sẻ bài viết:

Để tiếp cận nhiều khách hàng bằng cách gửi sản phẩm trực tiếp, bạn cần một đường dẫn (link) hoàn chỉnh và đẩy đủ thông tin của sản phẩm đó. Video này Sổ Bán Hàng hướng dẫn chia sẻ link sản phẩm đầy đủ thông tin nhất!

Chia sẻ bài viết: