Hướng dẫn đổi ảnh đại diện, ảnh bìa cửa hàng

Chia sẻ bài viết:

Ảnh đại diện và ảnh bìa sẽ làm cho cửa hàng của bạn trở nên đẹp mắt hơn, tăng độ uy tín của cửa hàng. Video này Sổ Bán Hàng hướng dẫn đổi ảnh đại diện, ảnh bìa cửa hàng đầy đủ thông tin nhất!

Chia sẻ bài viết: