Hướng dẫn tạo sản phẩm nhanh

Chia sẻ bài viết:

Muốn bán được hàng phải có sản phẩm. Tạo sản phẩm là bước đầu tiên để bạn bắt đầu bán hàng, quản lý kinh doanh và tránh thất thoát kho hàng hoá. Video này Sổ Bán Hàng hướng dẫn sản phẩm nhanh đầy đủ thông tin nhất!

Chia sẻ bài viết: