Hướng dẫn bật cảnh báo tồn kho thấp

Chia sẻ bài viết:

Cảnh báo tồn kho giúp cho kiểm soát hàng hóa trong kho một cách cụ thể chi tiết từng mặt hàng và số lượng sản phẩm trong kho thấp hơn mức quy định thì bạn sẽ được thông báo tự động giúp chuẩn bị nhập hàng nhanh chóng, tránh tình trạng thiếu hụt hàng hoá khi bán hàng. Video này Sổ Bán Hàng hướng dẫn bật cảnh báo tồn kho thấp đầy đủ thông tin nhất!

Chia sẻ bài viết: