Hướng dẫn hủy đơn hàng

Chia sẻ bài viết:

Khi xem báo cáo lãi lỗ hoặc báo cáo đơn hàng bạn phát hiện ra một số đơn hàng sai thông tin khiến báo cáo không chính xác. Bạn muốn thay đổi hoặc huỷ đơn hàng đó nhưng không biết làm thế nào. Video này Sổ Bán Hàng hướng dẫn hủy đơn hàng đầy đủ thông tin nhất!

Chia sẻ bài viết: