Mẫu Excel quản lý tài chính, dòng tiền, bảng cân đối kế toán

Chia sẻ bài viết:

Tài chính có mạnh thì kinh doanh mới mạnh. Là lãnh đạo thì việc quản lý sát dòng tiền, hoạt động kinh doanh và dự báo được dòng tiền trong tương lai là những việc làm quan trọng nhất.

Ở góc độ chưa áp dụng các phần mềm chuyên dụng thì Google Sheet là lựa chọn hoàn hảo nhất với ưu điểm nổi bật: cập nhật và tùy chỉnh dễ dàng, share và phân quyền, tích hợp được với nhiều phần mềm khác một cách linh hoạt.

Google Sheet là một công cụ tuyệt vời giúp bạn có thể quản lý mọi thứ thậm chí là điều hành cả một doanh nghiệp. Bằng các file excel này, bạn có thể quản lý dòng tiền, dự đoán cân đối thu chi một cách dễ dàng. Tải về và dùng được ngay nhé.

 Mẫu Báo cáo lưu chuyển dòng tiền (Cash Flow Statement)

Link: https://bit.ly/2EOtIGU

Mẫu Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement)

Link: https://bit.ly/32TWy0k

Mẫu Bảng cân đối kế toán (Balance sheet)

Link: https://bit.ly/352gAZi

Mẫu Hóa đơn (Invoice)

Link: https://bit.ly/34Zk3rB

Tham gia nhóm Bán Hàng khó – Để Sổ Bán Hàng lo nơi giúp bạn giải đáp và nhận tư vấn quán lý tài chính, kiểm soát thu chi trên Sổ Bán Hàng.

Chia sẻ bài viết:

Leave a Comment