Mẫu Excel quản lý tài chính, dòng tiền, bảng cân đối...

Ở góc độ chưa áp dụng các phần mềm chuyên dụng thì Google Sheet là lựa chọn...

Xem thêm