Tỉ lệ chuyển đổi khách hàng: Bí kíp tăng trưởng từ Sổ Bán Hàng

Tỉ lệ chuyển đổi từ người tiếp cận thành người mua trong kinh doanh chính là thông số quan trọng, tác động trực tiếp đến hiệu quả bán hàng.