Chiến lược phát triển của Ba Huân để trở thành thương hiệu trứng “quốc dân” Việt

Ba Huân là thương hiệu trứng “quốc dân” dành cho người Việt. Vậy chiến lược phát triển của Ba Huân đã và đang được viết tiếp như thế nào?