TOP chủ cửa hàng bán nhiều đơn nhất năm 2023

Sổ Bán Hàng xin công bố đại diện 5 gương mặt xuất sắc, sở hữu tổng đơn hàng nhiều nhất, nằm trong TOP 100 của năm 2023.