Thẻ: SoBanHang Money

Read our latest blog posts

Hướng dẫn liên kết tài khoản HDBank với Sổ Bán Hàng

Sổ Bán Hàng là đối tác chiến lược toàn diện của Ngân hàng HDBank cùng mang đến...

Xem thêm

Hướng dẫn mở tài khoản HDBank trên Sổ Bán Hàng

Sổ Bán Hàng chính thức trở thành đối tác chiến lược toàn diện của Ngân hàng HDBank...

Xem thêm

Tổng quan giải pháp tài chính trên Sổ Bán Hàng

Ngoài việc cung cấp các tính năng quản lý bán hàng, Sổ Bán Hàng cũng hợp tác...

Xem thêm