Phân khúc khách hàng là gì? Các phân khúc khách hàng phổ biến

Phân khúc khách hàng là yếu tố quan trọng giúp cho doanh nghiệp nhắm trúng mục tiêu, góp phần thúc đẩy tiến trình thành công trong kinh doanh.