Vốn 5 triệu đồng, kinh doanh gì?

Tiền vốn 5 triệu đồng, bạn có thể bắt đầu kinh doanh với mô hình kinh doanh nhỏ phù hợp giúp bạn khởi nghiệp với số vốn ít ỏi.