Chủ shop mỹ phẩm đạt 5 tỷ doanh thu mỗi tháng, dùng Sổ Bán Hàng tối ưu trải nghiệm khách hàng

Sử dụng phần mềm Sổ Bán Hàng, chủ shop mỹ phẩm vận hành mọi hoạt động bán hàng từ xa dễ dàng, tối ưu trải nghiệm khách hàng.