khách hàng

Cách phân loại khách hàng để khai thác triệt để “Mỏ vàng vô giá”

Đối với chị Đàm Hạnh (Bắc Giang), khách hàng chính là “Mỏ vàng vô giá”, nếu người bán hàng biết cách phân loại, chăm sóc …

Cách phân loại khách hàng để khai thác triệt để “Mỏ vàng vô giá” Read More »