10 mô hình kinh doanh online phổ biến hiện nay

Các chủ kinh doanh nếu biết kết hợp mô hình kinh doanh online phù hợp sẽ giúp gia tăng sức cạnh tranh và khả năng thành công rất cao.