Máy cà thẻ – Cần thiết hay dư thừa?

Việc đầu tư máy cà thẻ không phải đơn giản, đôi khi mang đến sự phiền toái cho nhiều chủ cửa hàng.