Mã VietQR Pro và mã VietQR thông thường: 3 sự khác biệt chính

Phân biệt giữa mã VietQR Pro và mã VietQR thông thường, cùng những tiện ích tuyệt vời mà VietQR Pro mang đến cho bạn.