Thẻ tín dụng bị từ chối: Nguyên nhân và cách giải quyết

Thẻ tín dụng bị từ chối là tình trạng oái oăm, làm gián đoạn quy trình thanh toán của người dùng, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm tiêu dùng.