5 tuyệt chiêu ứng phó khi khách hàng đòi giảm giá

Khách hàng đòi giảm giá là hành động xảy ra bình thường trong kinh doanh, chỉ cần biết cách ứng phó khéo léo sẽ hạn chế được vấn đề này.